Movement
Real Estate

Green
Movement

Movement Investments

Investeren is vooruitdenken, voortdurend in beweging zijn in een maatschappij die continu verandert. Om hierin daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren, moeten nieuwe kansen worden benut. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van onze scope van Movement Real Estate naar Movement Investments.

Investeren in real estate én ook in duurzame en maatschappelijk verantwoorde initiatieven en projecten. Om zo samen met onze partners en opdrachtgevers steeds weer een nieuwe impuls te geven aan de markten waarin we actief zijn: nu en voor de volgende generaties.

Heeft u een duurzaam idee of initiatief waarvoor u nog op zoek bent naar een investeerder, neem dan contact op met Movement Investments zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Movement Real Estate

Wij blijven onverminderd actief in Real Estate. Binnen de vastgoedmarkt richten wij ons voornamelijk op retail beleggingen en -ontwikkelingen op zeer goede locaties in grote steden. Vanuit onze specialisatie zorgt Movement Real Estate voor een optimale invulling van winkelpanden en naadloze aansluiting in het winkelgebied. Hierbij werken wij samen met (inter)nationale retailers, retail specialisten, architecten en de beste adviseurs. Bovendien onderhouden wij een goede dialoog met overheden. Dit alles om het optimale resultaat te bereiken: mooie winkels met tevreden huurders.

De afgelopen jaren hebben we een grote groei doorgemaakt met vele toonaangevende aankopen en ontwikkelingen. Meer transacties, enthousiaste huurders en tevreden instanties. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat succes in retail vastgoed onlosmakelijk is verbonden met inspelen op veranderende markten en in beweging zijn.

Green Movement

Met Green Movement willen we investeren in duurzame en groene projecten en initiatieven. Investeren om iets toe te voegen aan de maatschappij, nu en voor de volgende generaties. Op mooie locaties mensen verbinden en betekenis geven aan wat zij belangrijk vinden. Ons streven is mensen te raken en verbinden zodat zij de plek of het project omarmen en doorgeven aan de volgende generaties.

Een voorbeeld hiervan is de investering in de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen. Vanuit de samenleving bestaat steeds meer de wens om begraven te worden in de natuur. Om in deze behoefte te voorzien en ook hier een bijdrage te leveren aan de toekomst, is Movement Investments door Natuurbegraven Nederland gevraagd als investeerder.

Natuurbegraven Nederland maakt dit mogelijk zodat mensen in de schoonheid van de natuur de gelegenheid krijgen daar hun laatste rustplaats te vinden.

natuurbegravennederland.nl

Green projecten 2014

Meer Green projecten 2014