Investeren in Duurzaamheid

Investeren in Duurzaamheid

Duurzaam investeren
Movement Investments wil als duurzame investeerder een bijdrage leveren aan de toekomst van nieuwe generaties. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen en steeds een stap extra te zetten. Alleen dan kunnen we een positieve beweging voor mens, milieu en samenleving in gang zetten. Elke dag weer zetten we deze extra stap om zo de positieve beweging binnen al onze projecten van zowel Movement Real Estate als Movement Green gaande te houden.

Meer natuur door natuurbegraven
Als duurzame investeerders zijn wij trots op onze bijdrage aan Natuurbegraven Nederland.
Naast natuurbegraafplaats Heidepol worden binnenkort de natuurbegraafplaatsen Schoorsveld in Heeze-Leende en Maashorst in Schaijk geopend. Movement Investments heeft afscheid genomen van Natuurbegraven Nederland, dat geheel zelfstandig verder gaat.

CO2 neutraal
Movement Investments streeft ernaar dat de CO2-emissies van de productie ten hoogste nul zijn. Op verschillende manieren wordt hier door ons invulling gegeven. Reduceren van energieverbruik door simpele zaken als automatische lichtschakelaars, duurzame energie door gebruik van elektriciteit die is opgewekt met behulp van 100% duurzame energiebronnen, elektrisch rijden en compensatie van de emissie van broeikasgassen. Voor de compensatie van onze resterende CO2 emissie worden bomen geplant en nieuwe natuur ontwikkelt op de aan te leggen natuurbegraafplaatsen. Hierdoor wordt zowel de CO2 gecompenseerd en tevens het lokaal ondernemerschap van kleinschalige producenten gestimullerd.

FSC
Om steeds weer de stap extra te zetten is ook duurzaam bosbeheer van meer en meer belang. FSC is een ecologisch label dat aantoont of een papier- of kartonproduct afkomstig is van een bos dat beheerd wordt volgens strikte milieu-, sociale- en economische normen. Met onze FSC certificering kunnen wij u te allen tijde garanderen dat we werken met goed papier en karton, dat op verantwoorde wijze is geproduceerd.